Σκοπός σεμιναρίου:
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε αραβόφωνους πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και φοιτητές που διαμένουν στην Ελλάδα και αποσκοπούν στην ανάπτυξη απλών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στην εξοικείωση με βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, καθώς και στην γνωριμία των συμμετεχόντων με πολιτιστικά – ιστορικά του ελληνικού λαού, προκειμένου να ενταχθούν ομαλότερα στην ελληνική κοινωνία. Λόγω του γεγονότος ότι, διεξάγονται με συνδιδασκαλία φιλολόγου της Ελληνικής και καθηγητή Αραβικής τα σεμινάρια αυτά είναι κατάλληλα και για αραβόφωνους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν άλλη γλώσσα πέραν της μητρικής τους. Με το πέρας του σεμιναρίου, το Πολιτιστικό – Επιμορφωτικό Κέντρο ACADEMIA παρέχει βεβαιώσεις συμμετοχής, όπου αναγράφονται συνολικά οι ώρες που παρακολουθήθηκαν.

Διάρκεια σεμιναρίου:
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι τρίμηνη (Ιούνιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος). Το σεμινάριο ξεκινά την 2η εβδομάδα του Ιουνίου και ολοκληρώνεται την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (διακοπή 22 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου) και καλύπτεται σε δύο 60λεπτα συν διάλειμμα των 15 λεπτών εβδομαδιαίως. Οι συμπληρωματικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα εκτός των ωρών αυτών.

Συμμετέχοντες:
Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Πολιτιστικού – Επιμορφωτικού Κέντρου ACADEMIA. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών ανέρχεται στα 20 Ευρώ.

Τμήματα – Ώρες:
Τρίτη: 11:00 – 13:15 & Πέμπτη 11:00 – 13:15

Εγγραφές νέων μελών:
Αυτοπροσώπως στον χώρο του Πολιτιστικού – Επιμορφωτικού Κέντρου ACADEMIA, Σωκράτους 2, κέντρο Θεσσαλονίκης (έναντι στάσης Αγίας Σοφίας στην Εγνατία)

Θερινό ωράριο γραμματείας:
Δευτέρα έως Πέμπτη 11:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00