Αραβικά2021-10-08T15:11:22+03:00

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ..σε δυο γραμμές..

Ανήκει στον κλάδο των σημιτικών γλωσσών , με γνωστότερες εξ’ αυτών την εβραϊκή και την αραμαϊκή και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας αυτής, αριθμώντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο ομιλητές. Αποτελεί την επίσημη γλώσσα σε πάνω από 20 κράτη της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενώ πλέον πρόκειται για την δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα ακόμη και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία, λόγω της αύξησης του αριθμού των αραβόφωνων τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντική από γεωπολιτικής (μία εκ των 6 επίσημων γλωσσών του ΟΗΕ), αλλά και πολιτισμικής άποψης καθώς ήταν το μέσο έκφρασης του ακμάζοντος αραβοϊσλαμικού πολιτισμού (9ος – 13ος μ.Χ.) και παραμένει στενά συνυφασμένη με την καθημερινότητα εκατομμυρίων μουσουλμάνων, αραβόφωνων και μη.

Παντού στον κόσμο σήμερα διδάσκεται η Modern Standard Arabic γνωστή και ως al-Fus ha, η οποία αποτελεί τη σύγχρονη και απλουστευμένη αναβίωση της κλασικής κορανικής αραβικής. Είναι η γλώσσα του γραπτού λόγου, της λογοτεχνίας, της πολιτικής και των ΜΜΕ (π.χ. al-Jazeera), ενώ ενισχύει και την γλωσσική/πολιτισμική ενότητα του Αραβικού Κόσμου. Αποτελεί και τη γλώσσα που διδάσκουμε στο πρόγραμμα μας. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν δεκάδες προφορικές διάλεκτοι, οι οποίες βρίσκονται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση από την διδαχθείσα κοινή αραβική. Το αραβικό αλφάβητο διαθέτει 28 χαρακτήρες και ομολογουμένως αποτελεί κάτι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει.

 

  • Κύκλοι Σπουδών – Επίπεδα 

Επίπεδα Α1-A2: σε 1 έτος σπουδών (μάθημα 2 φορές την εβδομάδα / 4 ΔΩ)

Επίπεδο Β1: σε 1 έτος σπουδών (μάθημα 1 φορά την εβδομάδα / 3 ΔΩ)

Επίπεδο Β2: σε μισό ή 1 έτος σπουδών ανάλογα με ένταξη σε τμήμα εντατικό ή μη 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους παρέχονται:

  1. πρόσθετο γραπτό ή οπτικοακουστικό υλικό για την ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων αλλά και για τη γνωριμία και εξοικείωση με στοιχεία του αραβικού πολιτισμού
  2. προσομοιώσεις γραπτών και προφορικών εξετάσεων

 

  • Εξεταστικοί Φορείς:

Με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων κύκλων σπουδών, οι μαθητές  ΑΡΑΒΙΚΗΣ γλώσσας της AcadeCultural  μπορούν να επιλέξουν εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην αραβική γλώσσα από το An-Najah National University της Nablus  σε συνεργασία με το Παν/μιο Πειραιώς, αναγνωρισμένες από τον ελληνικό ΑΣΕΠ

 

  • Νέο Τμήμα Αρχαρίων 2021-2022 

Η Acade Cultural ανακοινώνει την έναρξη τμήματος αρχαρίων Αραβικής Γλώσσας

Επίπεδο Α1-Α2: κάθε Δευτέρα 20:15 – 21:45 & κάθε Πέμπτη 18:00 – 19:30.

Έναρξη: 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

 

  • Λοιπά Τμήματα Προχωρημένων / σύντομη περιγραφή :

Επίπεδο Β2: κάθε Πέμπτη 15:30 -17:45

Έναρξη: 14 Oκτωβρίου 2021

Έχοντας ολοκληρώσει τη γραμματική εστιάζουμε σε σημαντικές θεματικές ενότητες, σε πιο ειδικό λεξιλόγιο και στην παραγωγή πιο σύνθετων μορφών γραπτού λόγου. Το τμήμα αυτό και εν γένει  το πρόγραμμα σπουδών του Κ.Ξ.Γ “Αcade Cultural” στην αραβική, είναι σχεδιασμένο και διαρθρωμένο με βάση τις απαιτήσεις και την προετοιμασία των εξετάσεων Αn – Najah της Nablus. Οι κανονισμοί του φορέα αυτού δίνουν την δυνατότητα για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Β2 μόνο σε όσους ήδη κατέχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση Β1 από τον ίδιο φορέα. Το τμήμα αυτό, λοιπόν, απευθύνεται κυρίως σε κάτοχους Β1 Νablus  αλλά και σε όσες/όσους έχουν ισοδύναμη πρότερη γνώση αραβικής, κατόπιν τεστ αξιολόγησης, και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο επίπεδο χωρίς να έχουν στοχοθεσία πτυχίου

ΣΗΜ* Περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετεχόντων

Για ηλεκτρονική εγγραφή στο παραπάνω τμήμα δείτε εδώ

 

  • Εγγραφές:

έως 27 Σεπτεμβρίου με ηλεκτρονική εγγραφή ή με συμπλήρωση αίτησης Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-14:30 και 17:30-21:00 στο χώρο του Κ.Ξ.Γ «Αcade Cultural», Σωκράτους 2, στο κέντρο της πόλης, πλησίον στάσης Αγ. Σοφίας

 * Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής  των σπουδαστών είναι η καταβολή της πρώτης εκ των τεσσάρων συνολικά δόσεων των  διδάκτρων..

 

  • Πληροφορίες

Καθημερινά  τηλεφωνικά Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-14:30 και 17:30-21:00 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή facebook:

ΤΗΛ: 2314-018044

info@acade-cultural.gr

https://www.facebook.com/acadecultural


Τελευταία Νέα