Αραβικά2021-02-08T21:44:12+03:00

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ..σε δυο γραμμές..

Ανήκει στον κλάδο των σημιτικών γλωσσών , με γνωστότερες εξ’ αυτών την εβραϊκή και την αραμαϊκή και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας αυτής, αριθμώντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο ομιλητές. Αποτελεί την επίσημη γλώσσα σε πάνω από 20 κράτη της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενώ πλέον πρόκειται για την δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα ακόμη και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία, λόγω της αύξησης του αριθμού των αραβόφωνων τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντική από γεωπολιτικής (μία εκ των 6 επίσημων γλωσσών του ΟΗΕ), αλλά και πολιτισμικής άποψης καθώς ήταν το μέσο έκφρασης του ακμάζοντος αραβοϊσλαμικού πολιτισμού (9ος – 13ος μ.Χ.) και παραμένει στενά συνυφασμένη με την καθημερινότητα εκατομμυρίων μουσουλμάνων, αραβόφωνων και μη.

Παντού στον κόσμο σήμερα διδάσκεται η Modern Standard Arabic γνωστή και ως al-Fus ha, η οποία αποτελεί τη σύγχρονη και απλουστευμένη αναβίωση της κλασικής κορανικής αραβικής. Είναι η γλώσσα του γραπτού λόγου, της λογοτεχνίας, της πολιτικής και των ΜΜΕ (π.χ. al-Jazeera), ενώ ενισχύει και την γλωσσική/πολιτισμική ενότητα του Αραβικού Κόσμου. Παράλληλα υπάρχουν δεκάδες προφορικές διάλεκτοι, οι οποίες βρίσκονται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση από την διδαχθείσα κοινή αραβική. Το αραβικό αλφάβητο διαθέτει 28 χαρακτήρες και ομολογουμένως αποτελεί κάτι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει.

  • Κύκλοι Σπουδών – Επίπεδα 

Επίπεδα Α1-A2: σε 1 έτος σπουδών (μάθημα 2 φορές την εβδομάδα / 4 ΔΩ)

Επίπεδα Α1-Β1: σε 2 έτη σπουδών (μάθημα 2 φορές την εβδομάδα / 4 ΔΩ)

Επίπεδα Α1-Β2: σε 3 έτη σπουδών (μάθημα 2 φορές την εβδομάδα / 4 ΔΩ )

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους παρέχονται:

  1. πρόσθετο γραπτό ή οπτικοακουστικό υλικό για την ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων
  2. προσομοιώσεις γραπτών και προφορικών εξετάσεων

 

  • Εξεταστικοί Φορείς:

Με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων κύκλων σπουδών, οι μαθητές  ΑΡΑΒΙΚΗΣ γλώσσας της AcadeCultural  μπορούν να επιλέξουν εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην αραβική γλώσσα από το An-Najah National University της Nablus  σε συνεργασία με το Παν/μιο Πειραιώς, αναγνωρισμένες από τον ελληνικό ΑΣΕΠ

 

  • Πληροφορίες:

Καθημερινά  τηλεφωνικά Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00 και 18:00-20:00, Σάββατο 12:00-14:00 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή facebook:

ΤΗΛ: 2314-018044

info@acade-cultural.gr

https://www.facebook.com/acadecultural


Τελευταία Νέα