ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Πρωινό τμήμα ελληνικής γλώσσας Α2 για τους μη ομιλούντες τη γλώσσα (αλλοδαπούς και μη ελληνόφωνους ομογενείς)./ Morning greek language A2 class for foreigners & non – native speaking Greeks.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1/

PREVIOUSLY ACQUIRED ELEMENTARY (A1) KNOWLEDGE IS REQUIRED

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

  • Για άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και/ή επιθυμούν να ακολουθήσουν την διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, για άτομα που πρόκειται να εργαστούν στην Ελλάδα, για φοιτητές προγράμματος ERASMUS

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Μαθήματα 3 ΔΩ /εβδομάδα

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Τα μαθήματα καλύπτουν όλους τους ειδικούς εκπαιδευτικούς στόχους, ώστε όποιος από τους συμμετέχοντες το επιθυμεί να είναι σε θέση να διεκδικήσει το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας στις εξετάσεις που διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το επίπεδο Α2, το Μάιο.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  • Έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου καθημερινά 14:30 – 21:00 και το Σάββατο 11:00 – 18:00, στο χώρο του φροντιστηρίου, Σωκράτους 2 (Στάση Αγίας Σοφίας, άνω πλευρά Εγνατίας), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

 THΛ:2314-018044 

E-mail: info@acade-cultural.gr