• ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΠΕΔΑ(σύντομη περιγραφή)/CLASSES – LEVELS (short description)

A1-A2 (Beginners): Μάθημα Κάθε Tρίτη 20:00 – 22:30  (3 Δ.Ω με σύντομο διάλειμμα) – class Every Tuesday 20:00 – 22:30 (3 Τeaching Hrs  -3 45 mins class periods – with a short break included)

*  Aπό τα τέλη Φεβρουαρίου και εξής και για το επίπεδο γλωσσομάθειας Α2 οι Διδακτικές Ώρες του προγράμματος θα αυξηθούν σε 4 *From the end of February and on, throughout the A2 learning level the Teaching Hours  of the course are going to increase to 4.

Έναρξη προγράμματος Τρίτη 30/11/2021 – course begins on Tuesday 30/11/2021

Διάρκεια μαθημάτων: 6 μήνες – course duration: 6 months

 

To τμήμα απευθύνεται σε μη ομιλούντες τη γλώσσα (αλλοδαπούς και μη ελληνόφωνους ομογενείς) διαμένοντες στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συστηματική γνώση της ελληνικής. Με το τέλος του προγράμματος και μέσα από την ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων η καταρτιζόμενη/ ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να επικοινωνεί μέσα σε διάφορες καθημερινές κοινωνικές περιστάσεις, θα γνωρίζει, δε, να γράφει και να διαβάζει απλά κείμενα και να διατυπώνει ευθείες ερωτήσεις – This course is suitable for non- Greeks or non – native speaking Greeks living in Greece with no prior systematic knowledge of the language.  By the end of the course  and through the development of the four basic skills (speaking, listening, reading and writing) the student will be able to communicate in daily social situations while she/he will learn to write and read simple texts and form direct questions.

Με την εγγραφή σας στο τμήμα  καταβάλλετε την πρώτη δόση των διδάκτρων, ύψους 130 ΕΥΡΩ –   *Upon your registration you are required to pay the first instalment of the tuition fees (130 Euros)

 

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/CERTIFICATION – EXAMINATIONS 

Oι εξετάσεις για το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας λαμβάνουν χώρα μια φορά το χρόνο, κάθε Μάϊο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (A1 – Γ2) – The examinations for the Certificate of Attainment in Greek take place once a year, every May, organised by the Centre for the Greek Language for any of the six levels of attainment in Greek (A1-C2)

 

  • ΕΓΓΡΑΦΕΣ/REGISTRATIONS
  1. με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του παρακάτω υπερσυνδέσμου – you may register online via the following link

Για ηλεκτρονική εγγραφή στο παραπάνω τμήμα δείτε εδώ

2. με εγγραφή στη γραμματεία του Κ.Ξ.Γ “ACADE CULTURAL”, κατόπιν ραντεβού, Σωκράτους 2, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πλησίον στάσης Αγ. Σοφίας –  you may register at the office of  “ACADE CULTURAL” Language School , by scheduled appointment, Socratous 2, Egnatia, downtown Thessaloniki, opposite Agia Sofia’s bus station, next to Agios Athanasios’ church

Ώρες λειτουργίας / opening hrs: Monday – Wednesday 11:00 – 13:00 & 17:30 – 21:00/ Tuesday – Thursday 15:30 – 20:00 

Πέρας εγγραφών/ registration deadline: 29/11/2021

  • EΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ FURTHER INFORMATION

Καθημερινά  τηλεφωνικά Δευτέρα-Τετάρτη 11:00-13:00 & 17:30-21:00 / Τρίτη – Πέμπτη 15:30 – 20:00 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή facebook:

ΤΗΛ: 2314-018044

info@acade-cultural.gr

https://www.facebook.com/acadecultural