• ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΠΕΔΑ/CLASSES – LEVELS

A1 (Beginners): Κάθε Σάββατο 15:15 – 17:30 – Every Saturday 15:15 – 17:30

Έναρξη τμημάτων Σάββατο 5/10/2019 – Courses begin on Saturday 5/10/2019

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ANNUAL FEES 280 €

Με την εγγραφή σας στο τμήμα της επιλογής σας καταβάλετε την πρώτη δόση των διδάκτρων, ύψους 50 ΕΥΡΩ –   *Upon your registration you are required to pay the first instalment (50 Euros)

 

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/CERTIFICATION – EXAMINATIONS 

Oι εξετάσεις για το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας λαμβάνουν χώρα μια φορά το χρόνο, κάθε Μάϊο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (A1 – Γ2) – The examinations for the Certificate of Attainment in Greek take place once a year, every May, organised by the Centre for the Greek Language for any of the six levels of attainment in Greek (A1-C2)

 

  • ΕΓΓΡΑΦΕΣ/REGISTRATIONS

2 – 27 September, Monday – Friday, 11:30 – 21:00

Socratous 2, Egnatia opposite Agia Sofia’s bus station, next to Agios Athanasios’ church

If necessary please contact us: 2314-018044 & info@acade-cultural.gr