ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1

“ACADE CULTURAL”

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2021-2022

 

 

  1. Η εγγραφή κάθε νέας/νέου καταρτιζόμενης/ου γίνεται αυτοπροσώπως κατόπιν συμπλήρωσης αίτησης του ενδιαφερόμενου ή και ηλεκτρονικά.

 

  1. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και να θεωρείται έγκυρη η κράτηση της θέσης σας σε κάποιο μάθημα / σεμινάριο κρίνεται απαραίτητη η καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων.

 

  1. Η καταβολή του συνολικού κόστους των διδάκτρων για τα τμήματα που ξεκινούν τη χειμερινή περίοδο 2020-21 διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) δόσεις με την πρώτη να καταβάλεται κατά την εγγραφή και τις άλλες τρεις ισόποσα στο εξής χρονοδιάγραμμα:

 

    Α’ Δόση: κατά την εγγραφή

            Β’ Δόση: μέχρι τις  αρχές Δεκέμβρη

            Γ’ Δόση: μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου

            Δ’ Δόση : μέχρι τις αρχές Απριλίου

Η καταρτιζόμενη / ο καταρτιζόμενος δύναται να καλύψει το κόστος των διδάκτρων και με εφ άπαξ καταβολή τους κατά την εγγραφή, λαμβάνοντας την αντίστοιχη έκπτωση κατά την οικονομική πολιτική του Κέντρου.

 

  1. Οι δόσεις πρέπει να καταβάλλονται μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, ανεξαρτήτως της συχνότητας παρακολούθησης των μαθημάτων και αποτελούν προϋπόθεση για συνέχιση της φοίτησης της καταρτιζόμενης/του καταρτιζόμενου στο πρόγραμμα της επιλογής του. Εφόσον επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή του σε ένα μάθημα πριν το πέρας της διδακτικής χρονιάς, καλείται να ενημερώσει τη γραμματεία εγκαίρως.

 

  1. Αιτήματα επιστροφής δόσεων δεν γίνονται δεκτά.

 

  1. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την εκκίνηση ή διατήρηση ενός τμήματος είναι τα 4 άτομα. Σε περίπτωση που ανά πάσα στιγμή η δύναμη μειωθεί στα 3 άτομα και κάτω (κλειστό τμήμα), ο χώρος δύναται:

α) να προτείνει συγχώνευση με άλλο τμήμα ίδιου επιπέδου γλωσσομάθειας  ή

β) να προτείνει μικρή ανατίμηση των διδάκτρων.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δε γίνουν αποδεκτά ο χώρος δύναται να διακόψει τη λειτουργία του τμήματος.

Με το πέρας της διδακτικής χρονιάς (καλοκαίρι) επίσης δύναται να αλλάξει την ώρα διεξαγωγής τμημάτων ενόψει της επόμενης χρονιάς.

 

  1. Κάθε καταρτιζόμενη/ καταρτιζόμενος καλείται στο μέτρο του δυνατού να τηρεί την ώρα έναρξης του μαθήματος για να μη διασαλεύεται η ομαλή ροή του.

 

  1. Λόγοι ακύρωσης μαθημάτων συντρέχουν μόνο σε περιπτώσεις κωλύματος των εισηγητών καθηγητών, δυσμενών καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν τη μετακίνηση και τις αστικές συγκοινωνίες (π.χ παγετός) ή αδυναμίας του χώρου.

 

  1. Με βάση τις τρέχουσες οδηγίες των αρμοδίων κρατικών φορέων η χρήση μάσκας από διδακτικό προσωπικό και καταρτιζομένες/ους είναι υποχρεωτική μέχρι νεωτέρας οδηγίας. Επίσης υποχρεωτική ορίζεται και η απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό κατά την είσοδο στο χώρο.

 

10. Για το ενδεχόμενο βιντεοσκόπησης μαθημάτων σε τμήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης  απαιτείται ρητά και απαρέγκλιτα η αρχική συναίνεση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ και επιπροσθέτως θα μπορεί να γίνεται μόνον όταν θα συντρέχουν έκτακτοι και ανειλημμένου χαρακτήρα λόγοι για κάποια/ο καταρτιζόμενη/ο και βεβαίως κατόπιν έγκαιρου αιτήματος προς τη γραμματεία.