Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ανήκει στον κλάδο των σημιτικών γλωσσών , με γνωστότερες εξ’ αυτών την εβραϊκή και την αραμαϊκή και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας αυτής, αριθμώντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο ομιλητές. Αποτελεί την επίσημη γλώσσα σε πάνω από 20 κράτη της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενώ πλέον πρόκειται για την δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα ακόμη και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία, λόγω της αύξησης του αριθμού των αραβόφωνων τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντική από γεωπολιτικής (μία εκ των 6 επίσημων γλωσσών του ΟΗΕ), αλλά και πολιτισμικής άποψης καθώς ήταν το μέσο έκφρασης του ακμάζοντος αραβοϊσλαμικού πολιτισμού (9ος – 13ος μ.Χ.) και παραμένει στενά συνυφασμένη με την καθημερινότητα εκατομμυρίων μουσουλμάνων, αραβόφωνων και μη.

Παντού στον κόσμο σήμερα διδάσκεται η Modern Standard Arabic γνωστή και ως al-Fus ha, η οποία αποτελεί τη σύγχρονη και απλουστευμένη αναβίωση της κλασικής κορανικής αραβικής. Είναι η γλώσσα του γραπτού λόγου, της λογοτεχνίας, της πολιτικής και των ΜΜΕ (π.χ. al-Jazeera), ενώ ενισχύει και την γλωσσική/πολιτισμική ενότητα του Αραβικού Κόσμου. Παράλληλα υπάρχουν δεκάδες προφορικές διάλεκτοι, οι οποίες βρίσκονται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση από την διδαχθείσα κοινή αραβική. Το αραβικό αλφάβητο διαθέτει 28 χαρακτήρες και ομολογουμένως αποτελεί κάτι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει.

 

 

  • Κύκλοι Σπουδών – Επίπεδα 

Στην AcadeCultural κάθε σχολική χρονιά καλύπτεται σε 34 δίωρα μαθήματα . Πιο συγκεκριμένα, για έναν αρχάριο στην ΑΡΑΒΙΚΗ γλώσσα ο ρυθμός εκμάθησης είναι ο εξής:

  • Επίπεδο Α1 (Στοιχειώδης Γνώση): 1 (διδακτικό) έτος σπουδών
  • Επίπεδο Α2 (Βασική Γνώση): 2 (διδακτικά) έτη σπουδών
  • Επίπεδο Β1 (Μέτρια γνώση): 3 (διδακτικά)έτη σπουδών
  • Επίπεδο Β2 (Καλή γνώση): 4 (διδακτικά) έτη σπουδών

 

  • Εξεταστικοί Φορείς:

Με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων κύκλων σπουδών, οι μαθητές αραβικής γλώσσας της AcadeCultural δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας που διενεργεί το Πανεπιστήμιο al-Najah της Nablus σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  • Νέα Τμήματα:

Α1 (2 Τμήματα):

          Κάθε Πέμπτη 11:45 – 14:00 Έναρξη: 3/10/2019       

Για ηλεκτρονική εγγραφή στο παραπάνω τμήμα πατήστε εδώ

                              ή

          Κάθε Παρασκευή 20:15 – 22:30 Έναρξη: 04/10/2019

 

   ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 300 €

Με την εγγραφή σας στο τμήμα της επιλογής σας καταβάλλετε την πρώτη δόση των διδάκτρων, ύψους 50 ΕΥΡΩ.

 

  • Τρέχοντα Τμήματα:

Τα τρέχοντα τμήματά μας στην ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ απευθύνονται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη γνώση της γλώσσας.

Αναλόγως του επιπέδου σας, μπορείτε να ενταχθείτε στα εξής τμήματα:

Α1-Α2: Κάθε Δευτέρα 17:45 – 20:00/Έναρξη: 30/9/2019 

Για να κάνετε ηλεκτρονικής εγγραφή στο παραπάνω τμήμα πατήστε εδώ

Α2: Κάθε Παρασκευή 17:45 – 20:00 Έναρξη: 4/10/2019 

Για να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή στο παραπάνω τμήμα πατήστε εδώ

Β1: Κάθε Σάββατο 11:00 – 13:15/Έναρξη: 5/10/2019

Για να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή στο παραπάνω τμήμα πιέστε εδώ

Με την εγγραφή σας στο τμήμα της επιλογής σας καταβάλλετε την πρώτη δόση των διδάκτρων, ύψους 50 ΕΥΡΩ.

  • Πληροφορίες/Εγγραφές:

Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου καθημερινά 11:30 – 21:00  έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στον χώρο μας, Σωκράτους 2, (Στάση Αγίας Σοφίας, πάνω πλευρά Εγνατίας) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

ΤΗΛ: 2314-018044

Ε-mail:info@acade-cultural.gr