Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Είναι μία από τις γλώσσες της Ανατολικής Ασίας και ομιλείται από περίπου 128 εκατομμύρια ανθρώπους. Αποτελεί την επίσημη γλώσσα της Ιαπωνίας, αλλά είναι αρκετά διαδεδομένη και σε άλλες χώρες, στις οποίες κατοικούν μετανάστες. Είναι μια γλώσσα αρκετά διαδεδομένη στον τομέα της τεχνολογίας και της ρομποτικής, χάρη στην καινοτομία που εισάγεται εδώ και δεκαετίες από ιαπωνικές εταιρείες. Παράλληλα, χάρη στην εξάπλωση του διαδικτύου, τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής κυρίως στους νέους, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα μέσω των κόμικ, των κινουμένων σχεδίων και των τραγουδιών.

Παράλληλα με τα ιδεογράμματα, γνωστά ως kanji, τα Ιαπωνικά χρησιμοποιούν και δύο ομάδες συλλαβογραμμάτων, και μάλιστα μπορούν να αναπαρασταθούν αποκλειστικά και μόνο με συλλαβές. Χρησιμοποιούν έναν περιορισμένο αριθμό φωνημάτων, κάτι που καθιστά την προφορά τους αρκετά προσιτή, ιδιαίτερα για τους Έλληνες. Η γραμματική της Ιαπωνικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα λογικά δομημένη, οπότε οι μαθητές συνήθως δε δυσκολεύονται σε αυτόν τον τομέα, παρότι διαφέρει κατά πολύ από οτιδήποτε έχουν συνηθίσει στις Ευρωπαϊκές γλώσσες.

 

 

  • Εξεταστικός Φορέας:

Με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων κύκλων σπουδών, οι μαθητές ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ γλώσσας της AcadeCultural δύναται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας που διενεργούνται από το Ίδρυμα Ιαπωνίας (Japan Foundation) σε συνεργασία με τις Ιαπωνικές Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές και Υπηρεσίες (Japan Educational Exchanges and Services). Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε Δεκέμβριο στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Ελληνοϊαπωνικού Συνδέσμου.