Για τη Γερμανική Γλώσσα (4 τμήματα):

Επίπεδο Α1 (αρχάριοι): Κάθε Τρίτη 11:00 – 13:15 (έναρξη 2 Οκτωβρίου) ή Τετάρτη 17:45 – 20:00 (έναρξη 3 Οκτωβρίου)

Επίπεδο Α2: Κάθε Δευτέρα 20:15 – 22:30 (έναρξη 1 Οκτωβρίου) ή Πέμπτη 20:15 – 22:30 (έναρξη 4 Οκτωβρίου) 

 

Για τη Σουηδική Γλώσσα (3 τμήματα):

Επίπεδο Α1 (αρχάριοι): Κάθε Τετάρτη 15:15 – 17:30 (έναρξη 3 Οκτωβρίου)

Επίπεδο Α2: Κάθε Παρασκευή 15:15 – 17:30 (έναρξη 5 Οκτωβρίου)

Επίπεδο Β2: Κάθε Τετάρτη 11:45 – 14:00 (έναρξη 3 Οκτωβρίου)

 

ΕΓΓΡΑΦΗ:

Στην γραμματεία της AcadeCultural Σωκράτους 2, πλησίον στάσης Αγίας Σοφίας – Εγνατία (από την πάνω μεριά), καθημερινά 11:30 – 21:00 ΕΩΣ και την ημέρα έναρξης των μαθημάτων εφόσον οι θέσεις δεν έχουν ήδη καλυφθεί