Όροι
Χρήσης

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρία με την επωνυμία “ACADE CULTURAL IKE” που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Σωκράτους 2, τηλ. 2314018044 (εφεξής καλούμενη «Εταιρία») είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, acade-cultural.gr, που είναι ο δικτυακός τοπος του όπως και τη σελίδα acadecultural στο facebook (αμφότερα θα καλούνται εφεξής «ιστοσελίδες», εκτός περιπτώσεων που πρέπει να αναφέρονται διακριτά) και επιθυμεί να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πρώτα απ΄όλα θα θέλαμε να σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την ανάγκη προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και ακρίβειας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαική νομοθεσία και ιδιαίτερα το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, γνωστό ως GDPR.

Με τους παρόντες όρους σας ενημερώνουμε για το ποιά δεδομένα συλλέγουμε, για τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, για το εάν τα κοινοποιούμε σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα που θα τα διατηρήσουμε, για τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε να είναι ασφαλή, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε ως χρήστες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, που αναφέρουμε παρακάτω.

1.Τι είναι προσωπικά δεδομένα
Είναι κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λ.π. από την οποία εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας (εφεξής «Δεδομένα»).

2.Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, είναι κάθε πράξη που γίνεται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, διάρθρωση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

3.Ποιά προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και από πού
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας Δεδομένα, που είναι κατάλληλα και συναφή για την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται βάσει του καταστατικού μας:

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies, τα websites ή τις ανακοινώσεις μας στο facebook από τα οποία φτάσατε με link στο acade-cultural.gr
Στοιχεία και πληροροφίες που μας δίνετε για την πληρωμή των υπηρεσιών μας
Σε περίπτωση εγγραφής (φόρμα εγγραφής) μέσω του acade-cultural.gr, τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, περιοχή, τηλέφωνο, email)
Άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας τις οποίες μας παρέχετε μέσω email, μέσω τηλεφώνου ή με φυσική παρουσία

4.Πώς συλλέγονται τα ανωτέρω Δεδομένα σας
Μας τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι, όταν απευθύνεστε σ΄εμάς για να λάβετε υπηρεσίες ή/και όταν υποβάλετε βιογραφικό για την πρόσληψή σας στην Εταιρία, ή/και όταν εγγραφείτε και ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία (newsletter), ή/και όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε email για να λάβετε πληροφόρηση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες.
Από δημόσια προσβάσιμες πηγές, στις οποίες συγκαταλέγονται και τα κοινωνικά δίκτυα (ενδεικτικά facebook, twitter, instagram, κλπ). Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Google ή Twitter) με την Εταιρία, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.
Αυτομάτως με τη χρήση cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης ή/και των συσκευών ή εφαρμογών που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies δείτε την παράγραφο 7 με την πολιτική cookies.
Από συνεργαζόμενους με την Εταιρία συνεργάτες ανάλυσης και παρόχους υπηρεσιών.

5.Ποιοί είναι οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε τα Δεδομένα σας
Τα προσωπικά σας Δεδομένα τα συλλέγουμε, προκειμένου:

Να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας παρέχουμε πληροφόρηση ή/και πληροφορίες, ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρίας και τα χρονοδιαγράμματα και χρονικά πλαίσια αυτών, προσφορές και να απαντήσουμε σε απορίες και ερωτήματά σας
Να διεκπεραιώνουμε τιμολογιακές, φορολογικές εργασίες για υπηρεσίες που έχετε λάβει (έκδοση παραστατικών πωλήσεων)
Να δημοσιεύετε – αναρτάτε σχόλια, στα κείμενα ή/και άρθρα που δημοσιεύουμε
Να εξετάσουμε στοιχεία που έχετε υποβάλει με βιογραφικό, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την κατάληψη θέσεως εργασίας στην Εταιρία μας
Να διαχειριστούμε τις ιστοσελίδες, αλλά και τις συνδεδεμένες εφαρμογές
Να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική σας θέση (πχ εξ αποστάσεως ή διά ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων)
Να αναλύσουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στις ιστοσελίδες και να εξάγουμε συμπεράσματα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και να παρέχουμε στατιστικά σε τρίτους, με τρόπο που εκ των πραγμάτων δεν θέτει ζήτημα ταυτοποίησης

6.Ποιές είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα συλλέγουμε για νόμιμους λόγους και η επεξεργασία τους στηρίζεται σε περισσότερες από μία νομιμοποιητικές βάσεις, που αναφέρονται παρακάτω και είναι:

Η συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, όπως π.χ. όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώσεις, ειδοποιήσεις για νέα τμήματα, προσφορές. Τη συγκατάθεσή σας θα μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ελεύθερα.
Η μεταξύ μας συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών.
Η προώθηση των νομίμων συμφερόντων μας, όπου αυτά τα νόμιμα συμφέροντα δεν υπερβαίνουν τα δικά σας δικαιώματα ή συμφέροντα. Π.χ. έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες μας, ή/και να προβαίνουμε σε ανάλυση των εφαρμογών για να μπορούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες σας, να σας προσφέρουμε ειδικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες, να σας ενημερώνουμε για νέες προγράμματα και υπηρεσίες, απαντάμε σε απορίες και ερωτήματά σας, να βελτιώνουμε συνεχώς και προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας.
Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για συμβατούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των αστικών αξιώσεων.
Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε και διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για φορολογικούς σκοπούς

7.Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον διαβιβάζονται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν η Διεύθυνση και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εύρυθμη λειτουργία και υλοποίηση της σχέσης σας με την Εταιρία ως αγοραστή – πελάτη έναντι παρόχου υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. Οι υπάλληλοι της Εταιρίας μας υποχρεούνται να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρία δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με κανένα πλην ενδεχομένως συνδεδεμένων τρίτων μερών, όπως πχ συνεργαζόμενοι συνεργάτες που έχουν εντολή να επεξεργάζονται δεδομένα για εμάς, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες ή / και όπως/όταν απαιτηθεί από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη.

Η Εταιρία συνεργάζεται κατά καιρούς με αξιόπιστους συνεργάτες. Διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς μόνο εφόσον πληρούν τα αυστηρά πρότυπα που ισχύουν σε εμάς για την επεξεργασία των δεδομένων και την ασφάλεια. Η Εταιρία μοιράζεται μόνο προσωπικά δεδομένα που τους χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η διαβίβαση δεδομένων στους συνεργάτες μας πραγματοποιείται βάσει του Άρθρου 28 παράγραφος 1 του GDPR.

Εμείς οι ίδιοι δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν τρίτοι, με τους οποίους έχετε τη δική σας συμβατική σχέση μεταφέρoυν δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, είναι πέρα ​​από τις γνώσεις και την επιρροή μας.

8.Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή προστασίας απορρήτου και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από άλλες κακόβουλες και παράνομες μορφές επεξεργασίας.

9.Διατήρηση και πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
Στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η Εταιρεία:

— διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι 5 χρόνια και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο και μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

— διαθέτει μια διαδικασία για τον καθορισμό και την παρακολούθηση της φύσης και του τόπου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί για εσάς,

— σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται από την Εταιρεία και σας επιτρέπει να ελέγχετε και να διορθώνετε τυχόν σφάλματα σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ιστοσελίδων μας η με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@acade-cultural.gr.

Τέλος, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [www.dpa.gr]/ Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 64 75 600, Fax: 210 64 75 628, εφόσον θεωρείτε οτι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή/και προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Η εταιρία με την επωνυμία “ACADE CULTURAL IKE” που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Σωκράτους 2, τηλ. 2314018044 (εφεξής καλούμενη «Εταιρία») είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, acade-cultural.gr, που είναι ο δικτυακός τοπος του όπως και τη σελίδα acadecultural στο facebook (αμφότερα θα καλούνται εφεξής «ιστοσελίδες», εκτός περιπτώσεων που πρέπει να αναφέρονται διακριτά) και επιθυμεί να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πρώτα απ΄όλα θα θέλαμε να σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την ανάγκη προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και ακρίβειας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαική νομοθεσία και ιδιαίτερα το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, γνωστό ως GDPR.

Με τους παρόντες όρους σας ενημερώνουμε για το ποιά δεδομένα συλλέγουμε, για τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, για το εάν τα κοινοποιούμε σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα που θα τα διατηρήσουμε, για τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε να είναι ασφαλή, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε ως χρήστες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, που αναφέρουμε παρακάτω.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα
Είναι κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λ.π. από την οποία εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας (εφεξής «Δεδομένα»).

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, είναι κάθε πράξη που γίνεται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, διάρθρωση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποιά προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και από πού
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας Δεδομένα, που είναι κατάλληλα και συναφή για την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται βάσει του καταστατικού μας:

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies, τα websites ή τις ανακοινώσεις μας στο facebook από τα οποία φτάσατε με link στο acade-cultural.gr
Στοιχεία και πληροροφίες που μας δίνετε για την πληρωμή των υπηρεσιών μας
Σε περίπτωση εγγραφής (φόρμα εγγραφής) μέσω του acade-cultural.gr, τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, περιοχή, τηλέφωνο, email)
Άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας τις οποίες μας παρέχετε μέσω email, μέσω τηλεφώνου ή με φυσική παρουσία

Πώς συλλέγονται τα ανωτέρω Δεδομένα σας
Μας τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι, όταν απευθύνεστε σ΄εμάς για να λάβετε υπηρεσίες ή/και όταν υποβάλετε βιογραφικό για την πρόσληψή σας στην Εταιρία, ή/και όταν εγγραφείτε και ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία (newsletter), ή/και όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε email για να λάβετε πληροφόρηση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες.
Από δημόσια προσβάσιμες πηγές, στις οποίες συγκαταλέγονται και τα κοινωνικά δίκτυα (ενδεικτικά facebook, twitter, instagram, κλπ). Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Google ή Twitter) με την Εταιρία, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.
Αυτομάτως με τη χρήση cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης ή/και των συσκευών ή εφαρμογών που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies δείτε την παράγραφο 7 με την πολιτική cookies.
Από συνεργαζόμενους με την Εταιρία συνεργάτες ανάλυσης και παρόχους υπηρεσιών.

Ποιοί είναι οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε τα Δεδομένα σας
Τα προσωπικά σας Δεδομένα τα συλλέγουμε, προκειμένου:

Να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας παρέχουμε πληροφόρηση ή/και πληροφορίες, ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρίας και τα χρονοδιαγράμματα και χρονικά πλαίσια αυτών, προσφορές και να απαντήσουμε σε απορίες και ερωτήματά σας
Να διεκπεραιώνουμε τιμολογιακές, φορολογικές εργασίες για υπηρεσίες που έχετε λάβει (έκδοση παραστατικών πωλήσεων)
Να δημοσιεύετε – αναρτάτε σχόλια, στα κείμενα ή/και άρθρα που δημοσιεύουμε
Να εξετάσουμε στοιχεία που έχετε υποβάλει με βιογραφικό, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την κατάληψη θέσεως εργασίας στην Εταιρία μας
Να διαχειριστούμε τις ιστοσελίδες, αλλά και τις συνδεδεμένες εφαρμογές
Να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική σας θέση (πχ εξ αποστάσεως ή διά ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων)
Να αναλύσουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στις ιστοσελίδες και να εξάγουμε συμπεράσματα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και να παρέχουμε στατιστικά σε τρίτους, με τρόπο που εκ των πραγμάτων δεν θέτει ζήτημα ταυτοποίησης
Ποιές είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα συλλέγουμε για νόμιμους λόγους και η επεξεργασία τους στηρίζεται σε περισσότερες από μία νομιμοποιητικές βάσεις, που αναφέρονται παρακάτω και είναι :

Η συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, όπως π.χ. όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώσεις, ειδοποιήσεις για νέα τμήματα, προσφορές. Τη συγκατάθεσή σας θα μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ελεύθερα.
Η μεταξύ μας συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών.
Η προώθηση των νομίμων συμφερόντων μας, όπου αυτά τα νόμιμα συμφέροντα δεν υπερβαίνουν τα δικά σας δικαιώματα ή συμφέροντα. Π.χ. έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες μας, ή/και να προβαίνουμε σε ανάλυση των εφαρμογών για να μπορούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες σας, να σας προσφέρουμε ειδικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες, να σας ενημερώνουμε για νέες προγράμματα και υπηρεσίες, απαντάμε σε απορίες και ερωτήματά σας, να βελτιώνουμε συνεχώς και προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας.
Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για συμβατούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των αστικών αξιώσεων.
Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε και διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για φορολογικούς σκοπούς

5.Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον διαβιβάζονται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν η Διεύθυνση και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εύρυθμη λειτουργία και υλοποίηση της σχέσης σας με την Εταιρία ως αγοραστή – πελάτη έναντι παρόχου υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. Οι υπάλληλοι της Εταιρίας μας υποχρεούνται να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρία δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με κανένα πλην ενδεχομένως συνδεδεμένων τρίτων μερών, όπως πχ συνεργαζόμενοι συνεργάτες που έχουν εντολή να επεξεργάζονται δεδομένα για εμάς, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες ή / και όπως/όταν απαιτηθεί από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη.

Η Εταιρία συνεργάζεται κατά καιρούς με αξιόπιστους συνεργάτες. Διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς μόνο εφόσον πληρούν τα αυστηρά πρότυπα που ισχύουν σε εμάς για την επεξεργασία των δεδομένων και την ασφάλεια. Η Εταιρία μοιράζεται μόνο προσωπικά δεδομένα που τους χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η διαβίβαση δεδομένων στους συνεργάτες μας πραγματοποιείται βάσει του Άρθρου 28 παράγραφος 1 του GDPR.

Εμείς οι ίδιοι δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν τρίτοι, με τους οποίους έχετε τη δική σας συμβατική σχέση μεταφέρoυν δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, είναι πέρα ​​από τις γνώσεις και την επιρροή μας.

7. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή προστασίας απορρήτου και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από άλλες κακόβουλες και παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Διατήρηση και πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
Στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η Εταιρεία:

— διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι 5 χρόνια και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο και μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

— διαθέτει μια διαδικασία για τον καθορισμό και την παρακολούθηση της φύσης και του τόπου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί για εσάς,

— σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται από την Εταιρεία και σας επιτρέπει να ελέγχετε και να διορθώνετε τυχόν σφάλματα σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Για οποιαδήποτε καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ιστοσελίδων μας η με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@acade-cultural.gr.

Τέλος, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [www.dpa.gr]/ Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 64 75 600, Fax: 210 64 75 628, εφόσον θεωρείτε οτι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή/και προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.