ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΑ

 

  • Για την Ρωσική Γλώσσα:

Α1 (ΑΡΧΑΡΙΩΝ): Κάθε Δευτέρα 17:45 – 20:00         Έναρξη τμήματος Δευτέρα 1/10

Α2: Κάθε Παρασκευή 20:15 – 22:30            Έναρξη τμήματος Παρασκευή 5/10

Β1: Κάθε Τρίτη 17:45 – 20:00              Έναρξη τμήματος Τρίτη 2/10

Β2: Κάθε Σάββατο 11:00 – 13:15           Έναρξη τμήματος Σάββατο 6/10

 

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών AcadeCultural η σχολική χρονιά αποτελείται από δύο 5μηνους κύκλους σπουδών (17 διδακτικών τριώρων έκαστος) και τα μαθήματα διεξάγονται μία φορά εβδομαδιαίως (σύνολο: 34 εβδομάδες).

Στη Ρωσική Γλώσσα ένας αρχάριος μαθητής δύναται να καλύψει την ύλη των επιπέδων Α1 έως Β1 μέσα σε πέντε 5μηνους κύκλους, δηλαδή δυόμιση σχολικές χρονιές.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Καθημερινά, από τη Δευτέρα 3 έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 11:30 – 21:00 στο χώρο του Κέντρου μας, Σωκράτους 2 (κάθετος επί της Εγνατίας από την πάνω μεριά, έναντι στάσης Αγίας Σοφίας). Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο 2314-018044 (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:30 – 21:00) & info@acade-cultural.gr