Ο Ευρωσκεπτικισμός Σήμερα: Εναλλακτικές Πολιτικές πέραν του Έθνους – Κράτους

Ξεκίνησε το τέλος του υπερεθνικού οργανισμού της Ε.Ε., όπως τον γνωρίζουμε δεκαετίες τώρα; Αποτελεί η "ανάκτηση του έθνους" τη μόνη απάντηση στην "ανιαρή", τεχνοκρατική γραφειοκρατία των Βρυξελλών; Είναι δυνατοί άλλοι δρόμοι; Τί μπορούν να κάνουν οι πολίτες των κρατών - μελών; Με αφορμή το Brexit και τη γενικευμένη συζήτηση που προκάλεσε περί της ενδεχόμενης εξόδου [...]