ιαπωνικά

/Tag: ιαπωνικά

Νέο τμήμα Ιαπωνικών Α1 (Ν5) Φεβρουάριος 2020

Η Acade Cultural ανακοινώνει την έναρξη τμήματος αρχαρίων Ιαπωνικής Γλώσσας! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 15:15-17:30   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Το τμήμα ολοκληρώνει την πρώτη Πέμπτη του Δεκεμβρίου του 2020 το επίπεδο Ν5 (ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και στοιχειώδους παραγωγής γραπτού λόγου στα αλφάβητα ΗΙRAGANA  & KATAKANA, εξοικείωση με [...]

Μαθαίνουμε ΙΑΠΩΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη!

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Είναι μία από τις γλώσσες της Ανατολικής Ασίας και ομιλείται από περίπου 128 εκατομμύρια ανθρώπους. Αποτελεί την επίσημη γλώσσα της Ιαπωνίας, αλλά είναι αρκετά διαδεδομένη και σε άλλες χώρες, στις οποίες κατοικούν μετανάστες. Είναι μια γλώσσα αρκετά διαδεδομένη στον τομέα της τεχνολογίας και της ρομποτικής, χάρη στην καινοτομία που εισάγεται εδώ και [...]

ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΑ   Για την Ιαπωνική Γλώσσα: Α1 (Ν5) (ΑΡΧΑΡΙΩΝ): Κάθε Τετάρτη 17:45 – 20:00 Α2 (Ν4): Κάθε Τετάρτη 15:15 - 17:30 Έναρξη τμημάτων Τετάρτη 3/10   ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών AcadeCultural η σχολική χρονιά αποτελείται από δύο 5μηνους κύκλους σπουδών (17 διδακτικών τριώρων έκαστος) και τα μαθήματα διεξάγονται μία φορά εβδομαδιαίως [...]

Έναρξη εγγραφών 4 Σεπτεμβρίου! Video AcademiaCulturalis