Νέο τμήμα Ιαπωνικών Α1 (Ν5) Φεβρουάριος 2020

Η Acade Cultural ανακοινώνει την έναρξη τμήματος αρχαρίων Ιαπωνικής Γλώσσας! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 15:15-17:30   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Το τμήμα ολοκληρώνει την πρώτη Πέμπτη του Δεκεμβρίου του 2020 το επίπεδο Ν5 (ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και στοιχειώδους παραγωγής γραπτού λόγου στα αλφάβητα ΗΙRAGANA  & KATAKANA, εξοικείωση με [...]