Συζήτηση: Οι “2 Ιταλίες” – κατανοώντας τα χάσματα Βορρά – Νότου

Η Ιταλία ενοποιείται γεωγραφικά το 1861μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας που έμεινε γνωστή ως "Risorgimento" υπό την καθοδήγηση σπουδαίων διανοητών και ακτιβιστών της εποχής όπως ο Cavour, o Garibaldi και ο Mazzini. Λίγα χρόνια αργότερα οι επαναστάτες θα έφταναν στην Ρώμη, αναγκάζοντας τον Πάπα Πίο ΙΧ να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα. Ένα νέο έθνος αναδύθηκε στον [...]