ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α2, 2020-21 (GREEK LANGUAGE A2 COURSE, 2020-21)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρωινό τμήμα ελληνικής γλώσσας Α2 για τους μη ομιλούντες τη γλώσσα (αλλοδαπούς και μη ελληνόφωνους ομογενείς)./ Morning greek language A2 class for foreigners & non - native speaking Greeks. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1/ PREVIOUSLY ACQUIRED ELEMENTARY (A1) KNOWLEDGE IS REQUIRED   ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Για άτομα που διαμένουν μόνιμα [...]