ΡΩΣΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΑ   Για την Ρωσική Γλώσσα: Α1 (ΑΡΧΑΡΙΩΝ): Κάθε Δευτέρα 17:45 – 20:00         Έναρξη τμήματος Δευτέρα 1/10 Α2: Κάθε Παρασκευή 20:15 – 22:30            Έναρξη τμήματος Παρασκευή 5/10 Β1: Κάθε Τρίτη 17:45 – 20:00              Έναρξη τμήματος Τρίτη 2/10 Β2: Κάθε Σάββατο 11:00 [...]