Κλινική Νευροψυχολογία: Ο νέος σύμμαχος σε διάγνωση-θεραπεία

Η νευροψυχολογία είναι η γεφύρωση της ψυχολογίας και της νευρολογίας που στοχεύει στο να κατανοήσει πως η δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου σχετίζονται με τους μηχανισμούς της ανθρώπινης σκέψης και με τη συμπεριφορά.Ως συμπεριφορά ορίζεται εδώ οποιαδήποτε εκδήλωση των γνωστικών λειτουργιών στην καθημερινή ζωή. Μέσα από την παρουσιάση της επιστήμονος νευροψυχολόγου, Ολυμπίας Χαλικιοπούλου MSc [...]