1

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να μάθει κανείς τη γραμματική της δεύτερης ξένης γλώσσας;

Όταν είμαστε μικροί, μαθαίνουμε τη μητρική μας γλώσσα χωρίς μεγάλη προσπάθεια και αρκετά γρήγορα: προς το τέλος της πρώιμης παιδικής ηλικίας, τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν μια γλωσσική ικανότητα παρόμοια με αυτή ενός ενήλικα. Δηλαδή, στα 6 ...